Jarní prázdniny - tréninky

Běhe jarních prázdnin jsou zrušeny tréninky pro družstva, která začínají trénink v 15:00 a končí v 16:00. 

Ostatní družstva se řídí instrukcemi svých trenérů.