Pozvánka na Valnou hromadu

 

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu

PK Příbram o.s.

dne 19.12. 2014

v salonku KD Příbram
od 19,00 hodin

 

                        Program:

Zahájení

 

Volba mandátové a návrhové komise

 

Zpráva o činnosti PK

 

Zpráva o hospodaření PK

 

Diskuze

 

Návrh na usnesení

 

Závěr


Účast členů PK Příbram nutná !!!