Příspěvky

Vážení rodiče,

členská schůze PK Příbram schválila na svém jednání ze dne 22. 12. 2016 navýšení příspěvků z 1000 Kč za čtvrtletí na 1250 Kč a to s účinností od 1. 2. 2017. Pokud máte již příspěvky uhrazeny do konce roku v původní výši, nemusíte nic doplácet. Pokud platíte čtvrtletně, platí se v únoru a v dubnu 1250 Kč, pokud platíte pololetně, platí se v únoru 2500 Kč. Roční příspěvek bude nově 5000 Kč.

Za PK Příbram Zdeňka Nová