Příspěvky

 

Vážení rodiče!

Členská schůze PK Příbram schválila na svém jednání ze dne 22. 12. 2016 navýšení příspěvků na 1250 Kč za čtvrtletí a to s účinností od 1. 2. 2017. Platby nadále přijímáme pouze platbou na účet.

Číslo účtu: 112 539 684 / 0600

Příspěvek můžete hradit:

  • ročně (září 5 000,- Kč)
  • pololetně (září a únor 2 500,- Kč)
  • čtvrtletně (září, prosinec, únor a duben 1 250,- Kč)

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

do zprávy pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte.

 

Informace o platbách podává:    paní Zdena Nová,

                                              e-mail: z.nova@volny.cz,

                                              tel.: 777 646 495