Příspěvky

 

Vážení rodiče!

Výše příspěvků je stanovaná na částku 6000 ,- za celý rok. Příspěvek je splatný za každého člena vždy předem. Příspěvek je možné platit pololetně 2x3000,- nebo čtvrtletně 4x1500,-. Platby za případné soustředění jsou řešeny individuálně

Číslo účtu: 112 539 684 / 0600

Příspěvek můžete hradit:

  • ročně (září 6000,- Kč)
  • pololetně (září a únor 3000,- Kč)
  • čtvrtletně (září, prosinec, únor a duben 1500,- Kč)

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

do zprávy pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte.

Informace o platbách podává:    paní Zdena Nová,

                                                  e-mail: z.nova@volny.cz,

                                                  tel.: 777 646 495